Servis

Ukoliko postoji potreba za popravkom kolica u garantnom ili van garantnog roka, možete nas kontaktirati ili uputiti reklamaciju na:

Baby shop d.o.o.
Radnička 55, Beograd
telefon: + 381 69 17 37 906
e-mail: kolicazabebe2@hotmail.com